Förbereda sättlök

100 sättlökar är redo att komma i jorden.