Odla tomat

Processen | sätta frö | gro | omplantera | härda | Sätta ut |

Lathundar | Så lyckas du med dina tomater  | Hydroponisk |

Staga plantor: Snöre | Bambupinnar | Burar |


Tomater

Energi
22 kcal = 25 Wh
Mängd Energ Energiinnehåll
100g 25 Wh 25 Wh
1 Kg 250 Wh 250 Wh