Välkommen till

Björkhimlen Labb

Growing a place where reconnection takes place on every level possible.

In the areas of food, wonders, people and technology.

Underlätta omställning till en cirkulär ekonomi

som tar hänsyn till miljön och människor för att spara resurser

Mobilisera förmåga inom mobil energi DVDC

hushålla med energi med tanke på ekonomi och externa kostnader

Anpassat digitalt ledarskap

Utveckla digitalisering anpassad till individers mognad
Dessutom vill vi re…learn. Dvs skapa nya vanor

Genom socialt lärande öva förmågor

Med metoden “Visa instruera öva”

Att bruka och underhålla våra gemensamma tillgångar, på ett effektivt och resursnålt sätt.

Kollektiva varor

Gemensamt för dessa naturresurser är att de inte har någon klart definierad ägare, vilket resulterar i att alla vill använda dem men ingen tar enskilt ansvar för att se till att en hållbar nivå upprätthålles.

Därför vill vi på Björkhimlen aktivt ta del av våra kollektiva resurser och vårda på bästa sätt

Lokalt producerad mat
Lokalt producerad energi