3 aktiva omställningsmål


Globalt fotavtryck  3.5 ==> Cirkulär ekonomi
=> Reducera CO2
=> Modularisering

Fossila transport ==> Elektrifiering
=> Reducera CO2

Energislöseri i matproduktion
=> Reducera CO2
=> Återföra Fosfor och Kväve


Cirkularitet

Riskhantering

Underhåll


Energiöverskott i matproduktion

Fosfor och kväve överskrider planetär gräns