Odla lök

Förbereda sättlök

10 cm mellan rader

20 cm mellan lökar

3-4 cm djupt